הרצאות וסדנאות להעשיר ולאפשר לאנשים להיות יותר טובים במה שהם עושים

ניהול מוצר / מסחר חדש / צמיחה וגדילה
חברות גדולות / ארגונים / חדשנות / תכניות האצה
סגנון חיים
סדנאות (מעשיות)

כל
ההרצאות

ו- 

הסדנאות 

בקטלוג

Roy turned quickly from a trusted business partner into a friend you can rely on in any situation. He's pushing the limit for his business, his partners, friends and especially family. Even the deepest pit-falls and the driest cash-flow times are being managed out of the way with a thoughtful chutzpah-mentality.

He's got a vision, while reaching short term goals. He can pitch anything to anyone, while staying honest and to the point. You have to enjoy his attitude, which is why I will jump on any opportunity to work with him.

Roy presents high level of training development and methodology, creative thinking and commitment to the quality of his work.

Roy is an outstanding instructor with a gift to captivate audience and get the message through. He is smart and fun to work with and always drives to learn and keep up with new technologies. During the time I spent working with him as a colleague and later on as my manager I enjoyed every minute of it, being very organized, keen on details and great human person.

Roy is a great addition to any team.
We worked together on various projects and Roy always showed professionalism and in depth knowledge in the matter that we were dealing with. 
Roy has the ability to lead projects from the start until completion.
Roy brings great ideas and innovations to any project and has unique and new ways of looking and dealing with training and instructional design.

  • LinkedIn - White Circle
  • Circled_Medium_svg5-512_edited
  • Instagram - White Circle
  • Facebook

RET2082

© Copyright 2021. Roy Tertman.  - All rights for the content are reserved.